O projekcie   Badania   Analizy   Przydatne informacje   Kontakt

 
Przydatne linki:

www.europerspektywa.pl
www.efs.lubelskie.pl
www.wup.lublin.pl
www.lubelskie.pl


 Aktualności

19 września 2011 r.
15 września w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Badania Rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi pod tytułem „Zadowolenie świadczeniobiorcy z uzyskiwanego wsparcia kluczem do budowy standardów pomocowych - prezentacja wyników badań rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w województwie lubelskim”. Podczas konferencji zostały omówione najważniejsze rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w panelu dyskusyjnym.
Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi prelekcjami. Kliknij TUTAJ aby pobrać prezentacje prelegentów w pliku PDF (6MB).

20 lipca 2011 r.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT „BADANIA RODZIN
Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI”

Dnia 15 września 2011 r. organizujemy konferencję zatytułowaną „Zadowolenie świadczeniobiorcy z uzyskiwanego wsparcia kluczem do budowy standardów pomocowych – prezentacja wyników badań rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w województwie lubelskim”. Na konferencji zostaną omówione wyniki badań, a także zostaną zaprezentowane wnioski i rekomendacje dla systemu i form wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Miejsce konferencji: Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60, Lublin.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego i odesłanie go faksem na numer 81 444 58 16 lub  mailem na adres: justyna@europerspektywa.pl lub grzegorz@europerspektywa.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 września 2011 r.
Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji.doc            Formularz zgłoszeniowy.doc

21 czerwca 2011 r.
Dnia 29 czerwca 2011 r. w ramach projektu odbędzie się seminarium eksperckie. Zostali na nie zaproszeni naukowcy, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej (MOPR-u z Lublina, PCPR-u z Lublina) oraz organizacji pozarządowych. Wezmą w nim udział także badacze, którzy opracowywali metodologię badań, narzędzia badawcze a w tym momencie pracują nad raportami końcowymi. Celem seminarium będzie wypracowanie założeń i rekomendacji dla systemu i form wsparcia rodzin z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi w ramach strategii rozwiązywania problemów społecznych.

11 maja 2011 r.
Rozpoczynamy etap związany z przygotowaniem publikacji końcowej. Zespół ekspertów przystępuje do opracowania wstępnych raportów z badań, które będą punktem wyjścia do sformułowania wniosków i rekomendacji dla systemu i form wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Część publikacji dotyczącą analizy socjoekonomicznej i demograficznej rodzin przygotowuje Konrad Konefał, część dotyczącą analizy psychospołecznej rodzin – prof. Wojciech Otrębski, a część dotyczącą analizy pracowników i instytucji pomocy społecznej – dr Katarzyna Mariańczyk. Raporty końcowe w swym ostatecznym kształcie pojawią się na naszej stronie internetowej w sierpniu 2011 roku, ale do ich lektury zachęcamy już teraz.


21 marca 2011 r.
Etap realizacji badań terenowych dobiegł końca. Wszystkim rodzicom dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnych, pracownikom instytucji pomocy społecznej oraz dyrektorom PCPR-ów, którzy wzięli w nich udział, serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Obecnie przystępujemy do kodowania oraz wprowadzania uzyskanych danych do komputera. W dalszej kolejności - w kwietniu zostaną one poddane obliczeniom statystycznym.


7 lutego 2011 r.
Rozpoczyna się etap realizacji badań terenowych, który będzie trwał do końca marca 2011 roku. W pierwszej kolejności ankieterzy przeprowadzą wywiady kwestionariuszowe z rodzicami dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnymi do 7 roku życia, z którymi będą umawiać się indywidualnie odnośnie terminu, czasu i miejsca spotkania. Następnie rozpoczną się badania pracowników instytucji pomocy społecznych, do których w styczniu zostało wysłane pismo z prośbą o pomoc w ich realizacji.


21 stycznia 2011 r.
W chwili obecnej czekamy na odpowiedzi zwrotne od rodziców, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w badaniach. Wszystkich spełniających ich kryteria (rodzice dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnych do 7 roku życia) zachęcamy do nawiązania z nami kontaktu. Można to zrobić telefonicznie, mailowo lub drogą pocztową poprzez odesłanie wypełnionej deklaracji dołączonej do zaproszenia lub pobranej z naszej strony internetowej.

4 stycznia 2011 r.
Przystępujemy do przygotowywania wysyłek do instytucji, które zgodziły się przekazać lub wysłać nasze zaproszenia do wzięcia udziału w badaniach rodzicom wychowującym dzieci głęboko wielorako niepełnosprawne. W najbliższym czasie zostaną one do Państwa wysłane. Jeszcze raz dziękujemy za chęć współpracy
z Państwa strony. Jednocześnie prosimy rodziców, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w badaniach o nawiązywania z nami kontaktu. To od Państwa w dużym stopniu zależy powodzenie badań.

21 grudnia 2010 r.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia życzymy wszystkim odwiedzającym naszą stronę dużo radosnych i ciepłych chwil spędzonych w gronie najbliższych a w nadchodzącym Nowym Roku sukcesów, powodzenia i samych dobrych dni.
Zespół Europerspektywy

6 grudnia 2010 r.
Dziękujemy wszystkim instytucjom za deklaracje pomocy w dotarciu do rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko. Jednocześnie informujemy, że wciąż czekamy na informacje zwrotne od podmiotów, które stale współpracują z tymi rodzinami oraz chcą nam pomóc w nawiązaniu z nimi kontaktu.

30 listopada 2010 r.
Zespół badawczy zakończył pracę nad przygotowaniem narzędzi badawczych. Jej wynikiem jest opracowanie kwestionariuszy ankiet, które będą służyć do badania rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz pracowników i instytucji pomocy społecznej. Wszystkie kwestionariusze zostały skonstruowane specjalnie na potrzeby projektu.

15 listopada 2010 r.

Przygotowujemy listy zapowiadające realizację badań w ramach projektu. Zostaną one wysłane do publicznych i pozarządowych podmiotów świadczących pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi w województwie lubelskim. Wszystkich, którzy je otrzymają, zachęcamy do nawiązania z nami współpracy oraz prosimy o pomoc
w dotarciu do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

2 listopada 2010 r.
Prace nad przygotowaniem metodologii badawczej składającej się na badania rodzin
z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi oraz pracowników i instytucji pomocy społecznej zostały zakończone. Zespół badawczy przystępuje do opracowywania kwestionariuszy ankiet, które zostaną wykorzystane w badaniach terenowych.


1 października 2010 r.
Przystępujemy do opracowania metodologii badań. Metodologię opracowuje
prof. Wojciech Otrębski z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Ludmiła Konefał - psycholog, dr Katarzyna Mariańczyk z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II . Badania zostaną przeprowadzone poprzez wywiady ankietowe w I kwartale 2011 r.

9 września 2010 r.
Trwa kwerenda biblioteczna, która ma na celu zgromadzenie literatury pomocnej
przy tworzeniu szczegółowej metodologii badań oraz narzędzi badawczych.

1 września 2010 r.
Rozpoczynamy projekt „Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi”, który realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Lublinie nr POKL.07.02.01-06-052/10-00 z dnia 21 lipca 2010 r. Więcej
o samym projekcie można przeczytać w zakładce „O projekcie”.