O projekcie   Badania   Analizy   Przydatne informacje   Kontakt

 

Aktualności

19 września 2011 r.
15 września w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Badania Rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi pod tytułem „Zadowolenie świadczeniobiorcy z uzyskiwanego wsparcia kluczem do budowy standardów pomocowych - prezentacja wyników badań rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w województwie lubelskim”. Podczas konferencji zostały omówione najważniejsze rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w panelu dyskusyjnym.

Zobacz więcej aktualności
 

Przydatne linki:

www.europerspektywa.pl
www.efs.lubelskie.pl
www.wup.lublin.pl
www.lubelskie.pl

webdesign Dariusz Szurek
www.manea.plPrzydatne informacje


Dane kontaktowe do publicznych i pozarządowych podmiotów świadczących pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi
w województwie lubelskim.
Źródło: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, Poradnik teleadresowy dla środowiska osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego

Placówki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży w woj. lubelskim (PDF 290KB)

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (PDF 300KB)

Domy pomocy społecznej i domy opieki (PDF 360KB)

Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej (PDF 550KB)

Powiatowe centra pomocy rodzinie (PDF 300KB)

Środowiskowe domy samopomocy dla osób niepełnosprawnych (PDF 323KB)

Warsztaty terapii zajęciowej (PDF 380KB)

Wykaz stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych (PDF 590KB)


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON
ul. Kunickiego 59
20-422 Lublin
Tel. (81) 466 76 00
Strona www: www.pfron.org.pl
Adres e-mail: lublin@pfron.org.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. T. Zana 38
20-601 Lublin
Tel: (81) 528 76 50
Strona www: www.rops.lubelskie.pl
Adres e-mail: rops@lubelskie.pl

Wydział Polityki Społecznej Lubelski Urząd Wojewódzki
Ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
Tel: (81) 742 45 52
Strona www: www.wps.lublin.uw.gov.pl
Adres e-mail: wps@lublin.uw.gov.pl